Ganjaran Sedekah di Akhirat

  Islam menggalakkan umatnya bekerja keras dan memperolehi harta dengan cara yang halal untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bersedekah juga salah satu cara mendapatkan ganjaran sedekah di akhirat. Orang yang beriman dan menghargai segala nikmat yang diterimanya akan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Firman Allah SWT dalam Surah al-Muzzammil, Ayat 20 yang bermaksud: “Dan […]